pondělí 15. května 2017

Začněte investovat - je to tak snadné a výhodné!

Investování již od stokorun měsíčně
Chcete zhodnotit své peníze?
Zajímají vás vyšší úroky?
Myslíte si, že jsou investice jen pro bohaté?

Investice. 
 V řadě lidí toto slovo stále ještě vzbuzuje hrůzu. Rychle ale přibývá těch, kteří o zhodnocení svých peněz prostřednictvím investování vážně uvažují. 
Přinášíme Vám jednoduchý návod, jak postupovat v případě, že se chcete do investování pustit. Pokud jej dodržíte, zcela jistě budete s výsledkem spokojeni. 

V prvé řadě je třeba podotknout, že se budeme bavit o investování do podílových fondů, které je pro investora - začátečníka nejvhodnější. Necháme stranou investice do umění, nemovitostí či komodit a také přímé obchodování na burze, které se hodí spíše pro zkušené investory. 

 1. Prvním krokem při investování by mělo být stanovení cíle, na který budeme chtít peníze využít. Studium dětí, doplacení hypotéky, zajištění na stáří,... Podle toho pak volíme tzv. investiční horizont, tedy dobu, po kterou budeme investovat.

2. Výhodou investic je, že peníze nejsou nijak vázané. Pokud však nedodržíme naplánovaný investiční horizont, může se stát, že peníze vybereme v nevhodnou dobu. Abychom maximálně snížili riziko, je velmi důležité investiční horizont dodržet

3. V dalším kroku bychom se měli rozhodnout, zda budeme investovat pravidelně nebo jednorázově. Pravidelná investice opět snižuje riziko ztráty. Navíc umožňuje investovat již od stokorunových částek měsíčně, takže je dostupná opravdu pro každého. 

4. Dalším krokem je určení typu investora. Musíme si ujasnit, jaký  je náš postoj k riziku, jaký očekáváme výnos, jak potřebujeme, aby byly peníze likvidní. Pomůže nám v tom investiční dotazník, který se vyplňuje při sjednávání každé investice. Odpovídá se v něm na otázky ohledně našich zkušeností, znalostí a postojů k investování. Výsledky investičního dotazníku nám následně napoví, jakou bychom si měli zvolit investiční strategii. Pokud nejsme ochotni podstoupit riziko, požadujeme vysokou likviditu prostředků a akceptujeme nižší výnos, je vhodná konzervativní strategie. Investor, který je ochoten podstoupit určité riziko, nepotřebuje vysokou likviditu a požaduje zajímavější zhodnocení, by měl volit vyváženou strategii. Pro koho je na prvním místě výnos, nehledí příliš na riziko a je ochoten investovat na delší dobu, pro toho je určena strategie dynamická

5. Investiční společnosti dnes nabízejí celou řadu podílových fondů, ze kterých si vybere každý investor. Dávejte si ale pozor na poplatky.

 Nebojte se investovat, je to snadné a výhodné! Rádi vám poradíme...

Změny v penzijním spoření se dotknou i vás

Klidné stáří je snem každého z nás!
Chcete si tvořit rezervu na stáří?
Plánujete si uzavřít "penzijko"?
Víte, jaké jsou zásadní změny v "penzijku"?

 Od počátku roku 2016 došlo u spoření na stáří (doplňkové penzijní spoření - DPS) opět ke změnám.   Zásadní změnou je zrušení podmínky minimálního věku 18-ti let při sjednání smlouvy DPS. Nově mohou rodiče sjednat toto spoření i svým dětem. 

 Státní příspěvky zůstávají stejné. Pokud budou rodiče spořit dětem alespoň 300 Kč, bude státní příspěvek 90 Kč. Rodiče, kteří budou chtít maximální státní příspěvek, musí spořit 1000 Kč. 
Pozor ale při změně - navýšení částky. Pokud navýšení spoření neoznámí penzijní společnosti písemně (neprovede se změna částky ve smlouvě), nedostanou vyšší státní příspěvek.
 Ve věku 18-ti let (ne později) si dítě bude moci vybrat až 1/3 naspořených peněz, tzv. částečný odkup. Ale bez státních příspěvků, ty dostane až při ukončení smlouvy v 60-ti letech. A vybrané peníze podléhají 15% dani z výnosů. Podmínkou je, že smlouva trvala alespoň 10 let a poslední 2 roky spoření jste nezměnili penzijní společnost.  K uzavření a změnám smlouvy nepotřebují rodiče svolení opatrovnického  soudu.