čtvrtek 21. září 2017

Stát podporuje lepší bydlení

Plánujete vlastní bydlení či rekonstrukci?
Víte, že můžete získat až 600 tisíc Kč od státu na vlastní bydlení?
Pro koho je program určen?
Za jakých podmínek úvěr získáte?


Bydlet ve svém chce téměř každý. Jen málo lidí si však může pořídit bydlení bez pomoci úvěru. Nejčastějším řešením, jak financovat koupi či výstavbu nemovitosti, je hypoteční úvěr v bance. Málokdo však ví, že mladé rodiny mají možnost výhodně si půjčit od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Jaké jsou možnosti? A jaké podmínky musí žadatel splnit?

SFRB má několik programů. 

Program 600 

Je určen mladým do 36 let pečujícím o dítě do 6 let. Žádat mohou manželé, ale i nesezdané páry. Podmínkou je, že žádný z žadatelů nesmí být v době podání žádosti vlastníkem obydlí. Výše úvěru může být od 50 tisíc do 600 tisíc Kč. Úvěr lze využít na výstavbu, koupi nebo převod družstevního podílu. Zejména třetí možnost je zajímavá, protože koupi družstevního bytu zpravidla nelze financovat klasickou hypotékou.
Úroková sazba úvěrů je minimálně ve výši základní referenční sazby EU (tj. pro rok 2017 0,45% p.a.) plus k tomu 1-2% p.a. Fixace úrokové sazby je na dobu max. 5 let. Výhodou je, že správa a vedení úvěru je bez poplatku, také lze zdarma konzultovat s pracovníky SFRB. Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru taktéž nejsou zpoplatněny, což opět představuje výhodu oproti hypotečním úvěrům.
Jaké jsou podmínky? Úvěr lze získat maximálně ve výši 50% skutečných nákladů na výstavbu, nebo v případě koupě do výše 50% z nižší ceny převodní či odhadní. Splatnost je maximálně 15 let. Co se týče zajištění úvěru, má klient dvě možnosti. Buď zástavní právo k nemovitosti, kdy SFRB je první v pořadí. Pokud to nelze, je možné zajištění ručitelem. Úvěr lze tedy dobře využít k dofinancování jiného úvěru, například hypotéky. Jedinou podmínkou je, že součet obou úvěrů nesmí přesáhnout 90% ceny nemovitosti nebo nákladů na výstavbu.

Program 150

Těm, kdo se chystají rekonstruovat nebo opravovat nemovitost, je určen program 150.
Má obdobné podmínky jako Program 600, jen zde mohou žádat i samoživitelé do 36 let s nezletilými dětmi. Žadatel musí být vlastníkem, spoluvlastníkem dané nemovitosti či členem bytového družstva.
Úvěr může dosahovat výše až 150 tisíc, úroková sazba je neměnná po celou dobu úvěru – aktuálně 2% p.a. Splatnost může být až 10 let. Příjemce úvěru musí mít ručitele do věku 55 let s čistým příjmem alespoň 10 tisíc v posledních 3 měsících. Výhodou je, že není nutné zastavovat nemovitost. Kromě oprav a rekonstrukcí lze z tohoto úvěru pořídit například kuchyň se spotřebiči, tepelné čerpadlo nebo solární panely na ohřev vody a vytápění.


Úvěry ze SFRB mohou pro mladé rodiny vycházet velmi zajímavě. V každém případě je ale potřeba vše důkladně propočítat a porovnat s nabídkami bank. Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky!

úterý 12. září 2017

Proč je invalidita skutečný problém pro vaši rodinu?

Víte, že riziko invalidity je v produktivním věku vyšší než riziko úmrtí?

Proč vůbec nestačí mít pojištěnou úrazovou invaliditu?

Kolik dostanete od státu?


V České republice žije přes 433 tisíc invalidních důchodců a každý rok jich přibývá více než 20 tisíc. Invalidita je stav, kdy v důsledku nemoci nebo úrazu poklesne dlouhodobě (na déle než rok a nikoli nutně trvale) pracovní schopnost nejméně o 35%. Stane-li se člověk invalidním, jeho příjmy rapidně poklesnou, zatímco životní náklady se často významně zvýší.

Připravili jsme pro vás přehled všeho, co by vás o invaliditě mělo zajímat.
Česká správa sociálního zabezpečení rozlišuje tři stupně invalidity.

První stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti minimálně o 35%. Většina lidí v 1. stupni invalidity obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se tak stává jejich jediným zdrojem příjmu a jejich čistý příjem znatelně klesne. Nejčastější příčinou přiznání invalidity prvního stupně jsou nemoci svalové a kosterní soustavy (40%). Celá polovina nově přiznaných invalidních důchodů je 1. stupně. Pokles příjmu je značný, například pokud měl klient hrubý příjem 20 tisíc, má nárok na invalidní důchod ve výši 5200 Kč.

Druhý stupeň invalidity obnáší pokles pracovní schopnosti o 50%.  S takovýmto omezením se již práce hledá velice obtížně, přesto invalidní důchod je stále velmi nízký. Při hrubém příjmu 20 tisíc je vypláceno pouhých 6 600 Kč. Invalidních důchodů 2. stupně se přiznává nejméně, a to 16%.

Při třetím stupni invalidity klesá pracovní schopnost o 70%. Skrývat se za tím může třeba úplná ztráta zraku nebo zhoubný nádor vyžadující 12 až 18 měsíců léčení. Nejčastější příčinou přiznání tohoto důchodu jsou karcinomy (37%). Takto handicapovaný člověk nalezne práci jen výjimečně, bývá proto odkázán jen na invalidní důchod. Při hrubém příjmu 20 tisíc dostane důchod ve výši 10 700 Kč. Přitom je často potřeba zaplatit různé kompenzační pomůcky, léky nebo úpravy bytu. Kde na to ale z invalidního důchodu vzít?
Zdroj: aktuální Statistická ročenka ČSSZ za rok 2014, vydaná 2015

Dorovnat ztrátu příjmu pomůže správně nastavené pojištění. Co je potřeba si ale pohlídat?

  • Pojištění by mělo zahrnovat všechny stupně invalidity. 
  • Pojistná částka by měla být dostatečně vysoká vzhledem k příjmu, věku a zaměstnání klienta. 
  • Věděli jste, že 96% nově přiznaných invalidních důchodů je v důsledku nemoci? Proto vůbec nestačí mít pojištěnou invaliditu v důsledku úrazu. Důležité je, aby byla připojištěna i nemoc!!!
  • Jaké jsou tzv. "čekací doby" a výluky u pojištění?
  • Jak je to s nemocemi a s úrazy vzniklými před pojištěním?
  • Jakou formou vám pojišťovna vyplatí peníze? Jednorázově či formou penze - co když dojde k přechodnému snížení stupně invalidity?
  • Kolik dostanete od státu, jste-li OSVČ/podnikatel?
Invalidita je pro rodinný rozpočet skutečný problém. Pokud si však správně nastavíte pojištění, můžete v klidu spát. Nevíte, jak na to? Poraďte se s odborníky na finance!

pátek 8. září 2017

Hypotéky: méně dostupné, snazší splacení

Plánujete si vzít hypotéku?

Víte, jaké jsou výrazné změny u hypoték?

Znáte nové podmínky, za jakých můžete úvěr splatit?

Nový zákon o spotřebitelském úvěru platí od 1. 12. 2016. Přinesl s sebou řadu novinek i pro oblast hypoték. Jak změny dopadnou na klienty? Je nyní snazší, nebo naopak složitější získat hypotéku? Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších novinek.

Banky nyní nesmí poskytovat 100% hypotéky. Hypoték s LTV 90% mohou poskytnout jen omezené množství. Žadatelé o hypotéku proto musí počítat s tím, že je nutné zajistit si na dofinancování vlastní zdroje. Ideální je, pokud klienti mají naspořeno a mohou využít vlastní kapitál. Pokud tomu tak není, nabízí se možnost dofinancovat hypoteční úvěr úvěrem ze stavebního spoření nebo například nějakým neúčelovým úvěrem. Banky ovšem na doporučení ČNB zpřísňují pravidla pro dofinancování, a tak ani tato možnost není stoprocentní. Navíc klient v tomto případě pravděpodobně získá horší podmínky, než kdyby měl tzv. 100% hypotéku. Proto než klienti přistoupí k takovému řešení, je třeba si vše dobře promyslet a propočítat.

Klade se větší důraz na bonitu klienta. Banky přísněji prověřují klientovy příjmy a na hypotéku tak nyní dosáhne mnohém méně lidí, než tomu bylo dříve. Pokud banka důkladně nevyhodnotí schopnost klienta splácet a úvěr mu poskytne, může klient do 3 let od uzavření smlouvy uplatnit námitku neplatnosti. Banky proto omezují poskytování tzv. bezpříjmových hypoték, kdy klient nemusel dokládat svůj příjem nějakým potvrzením.

Předčasné splacení hypotéky je nyní snazší. Jednou za rok lze splatit 25% půjčené částky. Lze to provést i mimo konec fixačního období a splátka je bez sankčního poplatku.Omezené jsou i poplatky v případě prodeje nemovitosti. Pokud k němu dojde po 24 měsících, smí si banka za předčasné splacení úvěru naúčtovat jen 1% z půjčené částky, maximálně však 50 tisíc.

Banka musí sdělit klientovi novou úrokovou sazbu nejpozději 3 měsíce před koncem fixačního období. Klient tak má dostatek času pro porovnání konkurenčních nabídek a případné refinancování úvěru.

Zprostředkovatelé úvěrů nyní musí skládat zkoušky a získat licenci ČNB. Také všechny společnosti poskytující úvěry musí být registrovány u ČNB. To je pro spotřebitele dobrá zpráva. Na finančním trhu by se tak měl snížit počet společností a zprostředkovatelů, kteří nejednají ve prospěch klienta.
Co z těchto změn plyne? Na jednu stranu se zcela jistě zvýšila ochrana spotřebitele. Na stranu druhou se značně prodloužila doba schvalování úvěrů. Proto pokud uvažujete o hypotéce, je třeba začít vše řešit včas. A nejlépe s odborníkem, který vás celým složitým procesem provede.

Jsme Ekoma  a jsme držiteli certifikátu "Fér hypotéka". 
Tento certifikát vypovídá o naší nezávislosti a profesionalitě při poskytování hypotéčních úvěrů!
Pokud budete chtít poradit při výběru vhodné banky, správně nastavit hypotéční úvěr a sjednat výhodnější podmínky, budeme rádi, když se na nás obrátíte. 
Jsme na vaší straně a v hypotékách se vyznáme!