čtvrtek 27. července 2017

Chcete vychovat dlužníka? Od dlužníka k žebrotě!


Učíte své děti, že mohou mít vše hned?
Učíte své děti spořit?
A děláte to sami?

Přečteno za 1 minutu


Sladké, měkké bonbóny! Jak jsou tyto bonbóny neodolatelné prozradí Marshmallow test. Nejde však tolik o bonbóny jako o to, zda a jak se dokáží děti ovládat.

Původní Marshmallow experimentu se odehrával v 70. letech 20. století na Stanfordově univerzitě. Autorem je americký psycholog Walter Mischel.
Testu se účastnily děti předškolního věku. Byly zavedeni do místnosti, kde dostali bonbón. Pokud ho během 20 minut nesní, dostanou bonbóny dva. Úkol zdánlivě jednoduchý. Pro malé děti značně náročný. Aby bonbón nesnědly, tak se raději na něj nedívaly, kopaly do stolu či si zakrývaly oči. Čichaly, ochutnávaly, uždibovaly.

Co test vypoví o našich dětech?
Jak test souvisí s financemi?
Marshmallow experiment ukazuje, že děti, které vydržely celých 20 minut bonbón nesníst, dosahují lepších studijních výsledků a umí více šetřit.
Víte, kolik dětí v testu nevydrželo a bonbón snědlo?... 70%!!
Což ukazuje na fakt, že většina obyvatel si neumí odříct okamžitou spotřebu (sní bonbón). Musí mít věci hned-na dluh. Neumí si počkat a na danou věc si naspořit.
Výsledkem je, že

 • v roce 2016 vyhlásilo 16.000 Čechů osobní bankrot
 • 412 miliard korun si Češi půjčili na svoji krátkodobou spotřebu
 • krátkodobý dluh má dnes 2,42 miliónů Čechů
 • u fyzických osob bylo v roce 2016 vedeno 4,5 milionů exekucí proti 834 000 dlužníkům!!!
  Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/pocet-exekuci-presahl-hranici-ctyr-a-pul-milionu-20170329.htm

Děti jsou naše zrcadlo!
Jděte příkladem a spořte více!
Mít dluhy není normální!

úterý 11. července 2017

Když váš pes někoho pokouše


Co když váš pes někoho pokouše? Kdo to zaplatí? Máte doma psího šampiona a bojíte se, že se zraní? 

 Pro naše mazlíčky dnes existuje celá řada různých pojištění.

 Nicméně...Vždy se postarejte o to, abyste byli pojištěni pro případ, kdyby váš pes někoho pokousal či mu způsobil jinou škodu.
 Pro tyto případy uzavíráme pojištění odpovědnosti z občanského života. Toto pojištění dnes nabízí většina pojišťovacích společností. Dávejte si pozor na rozdíly plnění! Pojištění řeší náhradu škody způsobenou třetím osobám. Některé pojišťovny dokážou například i v rámci pojištění domácnosti pokrýt případy, kdy se váš mazlíček popere s jiným. Pak je poškozenému majiteli psa vyplacena náhrada v limitu podle typu sjednaného pojištění (až do výše 20.000 Kč). Pojištění odpovědnosti z vlastnictví psa patří k nejčastějším. Pojistit se ale mohou například i chovatelé koní či jiných hospodářských zvířat. Majitel je tak zajištěn mimo jiné pro případ, že zvíře uteče a způsobí třeba dopravní nehodu nebo škodu na zemědělských plodinách.

 Ale co když se našemu kamarádovi stane něco vážného a je nutné vyhledat veterinární péči? To už pak se zajištěním není tak jednoduché, jen málokterá společnost umí danou záležitost řešit.

 Přesto existují společnosti, které umí řešit pojištění veterinárních náhrad. Toto pojištění se vztahuje na úhradu veterinárních  zákroků v ročních pojistných částkách různých druhů zvířat. Nejčastěji se jedná o psy a kočky, výjimkou nejsou ani exotická zvířata. Lze pokrýt zákroky léčení úrazů i nemocí. Zda bude pojišťovna plnit, záleží (stejně jako u lidí) na zdravotním stavu před sepsáním pojištění.  Pojišťovna neplní zdravotní problémy, které se vyskytly před uzavřením pojistné smlouvy. Zohledňuje se také stáří zvířete (s rostoucím věkem roste i výše pojistného). Cena se odvíjí od výše nastavených pojistných částek a také od výše spoluúčasti. Samozřejmě i tady jsou úkony, které nejsou nikdy hrazeny, jsou to např. dědičné dispozice, kastrace, kosmetické úpravy, kožní choroby, problémy s chrupem,…

Pokud máte doma psa, tak vždy doporučujeme si sjednat pojištění odpovědnosti z občanského života. Pozor na to, jestli máte psa v pojištění připojištěného, neboť to nebývá pravidlem. Potřebujete poradit s výběrem pojišťovny? Obraťte se na nás. Rádi vám poradíme.

pondělí 10. července 2017

Jak a kdy si nechat proplatit cestu k lékaři


Už se vám někdy stalo, že jste jeli k doktorovi např. přes půl republiky a cestu jste si hradili sami?
Nebo vás musel k lékaři někdo přivést či od lékaře odvést?
Víte o tom, že můžete žádat náhradu cestovních nákladů od zdravotních pojišťoven?

Jak na to…


Pokud se rozhodnete využít, místo přepravy sanitkou, dopravu soukromým vozidlem, máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo musí řídit někdo jiný. Váš zdravotní stav to neumožňuje. A váš ošetřující lékař musí dopravu předem schválit.

Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena i doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

A jak to funguje? 

Lékař musí vyplnit Příkaz ke zdravotnímu transportu. Pokud se jedná o přepravu ke specialistovi, příkaz na cestu tam vyplňuje „odesílající“ lékař. Na cestu zpět pak specialista, který zdravotní péči poskytl.

Přeprava do nebo ze zdravotnického zařízení apod. může být hrazena jen v případě, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu.


Nebojte se svého lékaře zeptat a požádejte ho i vyplnění příslušného formuláře.

Co byste dělali, kdyby váš byt, dům vyhořel?


Postavili jste si dům či koupili byt?
Přemýšlíte o vhodném pojištění, ale nevíte, kde a jak ho pojistit?
Chcete mít záruku výborného plnění v případě nenadálé škody?
....pak čtěte dále:)

Pojišťujeme-li nemovitost, ať už se jedná o rodinný dům i s vedlejšími stavbami, byt či rekreační objekt, je třeba v první řadě správně stanovit pojistnou částku. Řada pojišťoven totiž sleduje, zda není objekt podpojištěn. Následně v takovém případě při škodné události krátí pojistné plnění. Některé pojišťovny tolerují patnáctiprocentní odchylku pojistné částky od hodnoty nemovitosti. Při stanovování pojistné částky vycházíme například ze zastavěné plochy nebo z obydlenosti lokality, v které se nemovitost nachází. Na trvalou obydlenost objektu se klade důraz zejména v případě pojištění rekreačních objektů.
  Podle umístění objektu mohou klienti volit mezi různými typy a různou výší připojištění. Je možné pojistit nemovitost pro případ povodní a záplav – pak pojišťovna sleduje, v jaké povodňové zóně se objekt nachází. Dalšími riziky, proti kterým lze nemovitost pojistit, je například odcizení, vandalismus či úder blesku. Pojistit lze oplocení, bazény, skleníky a další vedlejší stavby.
 
Při sjednávání jednotlivých pojistných smluv společnosti nabízí klientům různé výše spoluúčasti v případě pojistných událostí. Zároveň můžete získat různé slevy, např. za roční platbu, za bezeškodný průběh, pro zdravotně postižené osoby, v případě rozestavěnosti nemovitosti…

 Velká variabilita možností se nabízí také v případě pojištění domácnosti. Opět je důležité správně stanovit pojistnou částku dané domácnosti, aby nedošlo k podpojištění a následně k problémům s plněním v případě pojistné události. Váš finanční poradce vám poskytne informace, co vše do tohoto typu pojištění spadá a co je třeba řešit formou připojištění.
  Připojistit se lze např. pro případ odcizení, vandalismu, krádeže věcí (kočárky, kola, invalidní vozíky) ve společných prostorách panelových a obytných domů. Rozšířené je také připojištění pro možnost poškození varných desek, akvárií, skel v domácnosti, připojištění zkratu a přepětí na různé hodnoty, připojištění cenností a věcí vyšších hodnot. Některé společnosti nabízí možnost i připojištění vybavení až dvou garáží nad stanovené limity.

 Stejně jako v případě pojištění nemovitostí nabízí pojišťovny možnost různých výší spoluúčasti  i všemožné slevy.

 K pojištění nemovitosti i domácnosti lze sjednat pojištění odpovědnosti z občanského života. O něm se dozvíte více v některém z dalších článků.

Pojistit si správně svůj dům není nic lehkého. Proto doporučujeme se vždy poradit s odborníkem a porovnat více nabídek od pojišťoven! Budeme rádi, když se na nás obrátíte! 

pátek 7. července 2017

Chcete mít doma zlatou cihličku?


Přemýšlíte o možnosti uložit své peníze do zlata?
Těžko se orientujete v široké nabídce možností?
Nevíte, zda je to vůbec pro vás výhodné?

Podívejme se prvně krátce na historii zlata. Zlato plnilo prvně funkci estetickou. Tvrdí se, že byl tento žlutý kov používán jako platidlo už kolem roku 700 před n. l. na území dnešního Turecka. V novověku se postupně začalo opouštět od krytí peněz vzácným kovem. Mezi důležité mezníky patří rok 1945(Bretton Woodský systém), kdy je pouze dolar kryt zlatem a ostatní kurzy měn jsou odvozeny od dolaru. V roce 1971 prezidentem Nixonem dochází k definitivnímu opuštění směnitelnosti peněz za zlato.
Proč zlato? Aneb co bych očekával od investice do zlata?
 Investici do zlata vnímáme jako dlouhodobou „pojistku“ na ochranu svého finančního majetku před znehodnocením. Tento žlutý kov spolehlivě funguje jako uchovatel hodnoty a ochránce majetku před krizemi, se kterými máme všichni poslední dobou nemilé zkušenosti. Je třeba zdůraznit, že tento vzácný kov nevnímáme jako koupi k rychlému zbohatnutí.

 Krásně investici do zlata vystihuje citát Anthony Dedena, který řekl že „Význam zlata spočívá v jeho vlastnictví, nikoliv v jeho ceně.“
Rady k nákupu zlata! Aneb nakupujte bezpečně.
 Pokud se rozhodnete investovat do zlata, tak je důležité si uvědomit, že trh se zlatem není státem regulován. Z toho vyplývá, že bychom měli vybírat jen ověřené obchodníky a nakupovat slitky jen špičkových mezinárodně uznávaných rafinérií. Kvalitní slitek by měl mít unikátní certifikát pravosti, který udává logo rafinérie, logo dodavatele, specifické číslo, ryzost a váhu. Zeptejte se svého obchodníka, jak je zlato pojištěno a jak je uschováno. Cena zlata se odvíjí od aktuální hodnoty na Londýnské burze + obchodní přirážky, která se u distributorů liší, proto si ji dopředu zjistěte. Doporučujeme zlato nakupovat v tzv. spořících programech, a to opakovaně a dlouhodobě. Díky tomu se vyhnete špatnému načasování nákupu a využijete efektu průměrování nákladů. Dopředu si zjistěte informaci, kdy se zlato stává vašim majetkem.

Výhody investičního zlata
·       Největší výhodu investičního zlata spatřuji v tom, že se zlato stává mým majetkem. Vlastním ho stejně jako vlastním jiný majetek, např. auto, byt chatu.
·       Mezi další výhodu patří osvobození od DPH v celé EU.
·       Investiční zlato nepodléhá clu a není zdaněno daní z příjmu (v případě prodeje po jednom    roce od koupě).
·       Kupec nemá žádnou oznamovací povinnost, tzn. mohu si koupit svůj majetek bez toho, abych se musela prokazovat (identifikovat OP).
·       Investiční zlato je mobilní (na rozdíl od nemovitosti).
·    Spořit můžete již od 300Kč/za měsíc. 
 Zlato je dlouhodobá konzervativní strategie, která má za cíl ochránit váš majetek před znehodnocením a před krizemi. Doporučuje se, aby 5-15% vašeho finančního portfolia bylo tvořeno investičním zlatem.

Jak si ale správně vybrat, když je tolik možností a nabídek kolem nás? 
Rádi vám poradíme. Zavolejte si k nám o radu...

Tajné paragrafy nového občanského zákoníku


Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník. Změn je opravdu řada. Pojďme se podívat na dvě změny, které se týkají nakládání s nemovitostmi a majetkového pojištění.

Nový občanský zákoník uplatňuje starou zásadu římského práva: „ povrch ustupuje půdě“. To znamená, že od 1.1.2014 se stavba automaticky stává součástí pozemku, pokud je stejný vlastník nemovitostí. V případě, že majitelé budou odlišní, získají vzájemné předkupní právo, ze kterého vyplývá, že při prodeji musí vlastník nabídnout nemovitost druhému vlastníkovi. Předkupní právo se nebude zapisovat do katastru nemovitosti. Proto buďte na pozoru při kupování nemovitosti.
  Majetkové pojištění dnes využívá většina klientů. Nový občanský zákoník pozměňuje zánik pojištění při převodu majetku. Pojištění daného majetku zaniká až dnem, ve kterém pojišťovně změnu oznámíte. Pokud tak neučiníte, pojištění musíte platit i nadále.

Na mateřské "žebrákem"

Plánujete rodinu?

Nechcete řešit peníze, až se dítko narodí?

Chcete si v klidu užívat mateřství?

...pak čtěte dále!


 Údaje z ČSÚ nám ukazují, že pořízení dítěte je dosti nákladnou záležitostí. Zároveň je potřeba myslet na to, že příjmy rodiny se s narozením potomka značně sníží.


Jak se změní příjem matky? 6-8 týdnů před porodem nastupuje na mateřskou dovolenou. Po dobu 28 týdnů má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kterou OSSZ vypočítá z příjmů ze zaměstnání. Na internetu lze najít kalkulačky, které vám po zadání hrubého měsíčního příjmu výši mateřské spočítají.

 Po mateřské následuje rodičovská dovolená. Celková částka rodičovského příspěvku je 220 000,- Kč. Lze jej čerpat do 4 let věku dítěte, matka pak dostává měsíčně poměrnou část z této sumy. Zůstává-li tedy matka s dítětem doma do jeho 3 let, měla by se připravit na to, že její měsíční příjem se bude pohybovat kolem sedmi tisíc korun.

 A jak je to s výdaji? Záleží na každém rodiči, co vše chce svému dítěti dopřát. U těch nejmenších utrácíme za pleny, kosmetiku, dětské výživy, hračky,... Vše lze pořídit za různé ceny a v různé kvalitě. Výdaje rostou s nástupem dítěte do školy. Kromě nákladů na vzdělání financujeme dítěti kroužky a koníčky. Každé dítě touží po nových hračkách, ty větší potřebují každou chvíli nový mobil, tablet či počítač. Samostatnou kapitolou je středoškolské a vysokoškolské vzdělání, kdy přibývají výdaje za dopravu, ubytování, stravu, učební pomůcky. Prodražit se může i studium v zahraničí.


Na to, abychom svým dětem mohli zařídit krásný život, je potřeba začít se včas připravovat. Spořit a vybrat si k tomu ty nejefektivnější nástroje... Většina lidí na to nemyslí, a pak v nejkrásnějších chvílích svého života řeší peníze-místo užívání si svého dítěte! Nebuďte jako ostatní!! A plánujte své výdaje s předstihem! Rádi vám s tím pomůžeme! 


Zdroj - Český statistický úřad 
 
 

Těhotenské šílenství


Plánujete rodinu?
Co budete dělat, když skončíte na neschopence?
Chcete mít plněno rizikové těhotenství?


 Řada nastávajících maminek dnes odchází na rizikové těhotenství. Důvody mohou být různé, jisté je ale jedno. Odchod na pracovní neschopnost znamená snížení příjmu.
 Pokud toto snížení chcete kompenzovat pojištěním pracovní neschopnosti, dejte si pozor! Řada pojišťoven rizikové těhotenství nepojistí vůbec, další na ně uplatňují celou škálu výluk.
 V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že těhotenství není úraz ani nemoc a rizikové těhotenství není diagnóza. Pokud tedy žena odejde na rizikové těhotenství z důvodu, že nemůže dále vykonávat své povolání, pojišťovna plnit nebude. Většinou se neplní také při nevolnostech, zvracení, těhotenské cukrovce, které jsou považovány za běžnou součást těhotenství.
 Pojišťovny zpravidla jako podmínku plnění vyžadují stanovení diagnózy. Některé pojišťovny plní, pouze je-li ohroženo zdraví matky. Jiné plní i v případě rizik pro dítě.
 Dejte si pozor také na čekací dobu - pokud v této době žena otěhotní, nebude plněno. Pojistit lze také pobyt v nemocnici v souvislosti s rizikovým těhotenstvím a porodem. Zde jsou již pojišťovny benevolentnější, zpravidla ale plní jen za určitý počet dní.
 Doporučení na závěr? Čtěte pečlivě pojistné podmínky a raďte se s odborníky! Určitě byste byli nemile překvapeni, až by vám přišel domů dopis, že nemáte nárok na plnění:(

Syslete dětem peníze!


Chcete spořit svým dětem?
Přemýšlíte o jiných možnostech než o stavebním spoření?
Znáte všechny dnešní možnosti zhodnocení peněz?
I sysel syslí na zimu:)


Rodiče dětem spořit chtějí a mnozí už tak i činí. Pojďme se spolu podívat na to,  jak vybrat ten nej... produkt.
 V první řadě je důležité si odpovědět na základní otázky a stanovit si CÍL spoření:
1.PROČ?  V klidu si ujasněte, na co bude dítě naspořené peníze potřebovat (na studia, start do života, bydlení...)
2.KOLIK? Jak velká částka je potřeba pro splnění vašeho cíle. Např. průměrná částka potřebná pro vystudování vysoké školy  je 500 000 Kč.
3.KDY? Jak dlouho budeme spořit - kdy bude dítě úspory  potřebovat, v kolika letech.

 Bez odpovědí na tyto otázky totiž není možné vybrat správné spoření. Pokud nemáme jasně stanovaný cíl spoření, hromadí se nám doma jeden produkt za druhým. Budeme mít spořící účet - tzv. dětské konto, které nám nabídla banka hned po narození dítěte a dostali jsme plyšovou hračku, stavební spoření - každá rodina má alespoň jedno. V lepším případě budeme pravidelně investovat do podílových fondů - tímto způsobem zhodnocují peníze i banky, tak proč toho nevyužít, nebo dokonce do zlata. A novinkou je doplňkové penzijní spoření.
Na každý produkt pak budeme více či méně pravidelně posílat pár stovek měsíčně. Také ale budeme platit poplatky (za založení smlouvy, za vedení spoření, za výběry...) O těch nejznámějších možnostech spoření jsme již psali v minulých číslech našeho magazínu. Ale protože opakování je matka moudrosti ...

 Stavební spoření - skončila nutnost rozhodnutí opatrovnického soudu při rušení smlouvy nezletilého dítěte. Výpověď musí podepsat oba zákonní zástupci a smlouva musí být po vázací době. Státní příspěvek 10% , max. 2 000 Kč/ročně. Poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za vedení smlouvy, 6 let vázací doba, daň z výnosů 15%, možnost korekce státem, nižší zhodnocení.

 Investování do podílových fondů - neplatí se daň z výnosů 15%, vyšší zhodnocení peněz, flexibilní -  možnost výběru kdykoliv, navýšení a  snížení  investované částky i přerušení, není korekce státem. Vstupní poplatek.
 Doplňkové penzijní spoření - státní příspěvek až 230 Kč, možnost vybrat 1/3 vložených peněz v 18  letech, založení zdarma. Smlouva do 60-ti let, daň z výnosu 15%, možnost korekce státem, poplatek za vedení a za zhodnocení.
 Pokud máme jasno v tom, na co, kdy a kolik peněz ušetřit, můžeme přesně zacílit a s pomocí finančního poradce vybrat na finančním trhu ten nejefektivnější produkt. S tím pak bude spoření radost a ne utrpení. Nenechte vydělávat finanční společnosti, ale vydělávejte vy!! Rádi vám poradíme s vhodným výběrem společnosti a smlouvy. 

Ťuk, ťuk! Kdo tam? Exekutor!


Víte, jak být s penězi kamarád?
Nechcete se dostat do situace, že vám na dveře zaklepe exekutor?
Máte neklidné spaní z důvodu vysoké hypotéky?

 Dodržujte 6 základních finančních pravidel!!!
A budete v noci klidně spát!
Klidný spánek je k nezaplacení!
1. finanční bilance -  jednou ročně (a při každé životní změně) je třeba si sednout a sepsat si všechny své výdaje a příjmy. Udělat si přehled o tom, za co a kolik utrácím.
2.plánování - je  velice důležité vědět, kam směřuji: 
"Kdy plánuji rodinu? 
Chci bydlet ve vlastním bytě nebo domku? 
Dovolená? 
Kdy budu potřebovat nové auto, domácí spotřebiče?
Odchod do penze?"
Zaměřím se na to, kdy má událost nastat a co je třeba udělat pro to, aby se stala skutečností.
3.rezervy -  je lepší si spořit, nebo být dlužníkem?  Základem je likvidní (rychle dostupná) rezerva ve výši alespoň trojnásobku platu. Využívejte vhodné spořící účty!
4.zajištění - pojištění (mé i mého majetku) musí být správně nastavené. Musí krýt proti rizikům, která mi hrozí. Hodně platit, neznamená být dobře pojištěn!
5.základní finanční gramotnost - nenechejte se opít rohlíkem. Zajímejte se o vaše smlouvy, než je podepíšete. Ptejte se, pokud vám není něco jasné, ověřujte si informace.
6.finanční poradce - dobrý finanční poradce je jako navigace. Bez něj budete ve finanční džungli  bloudit. Určitě se nakonec dostanete k vytouženému cíli, ale se slušným finančním poradcem budete ušetřeni zbytečných ztrát v podobě špatných smluv... 

Na nic nečekejte a ozvěte se nám okamžitě! Jsme EKOMA-profíci na finance:). S námi mají klienti vždy klidné spaní:)

Neokrádejte své peněženky


Máte jednu kapsu prázdnou a druhou děravou?
Žijete z výplaty do výplaty?
Nevíte, co je to RPSN?

Neokrádejte sami sebe!
Finanční gramotnost Čechů je na katastrofálně nízké úrovni. Potvrzuje to například výzkum ING Pojišťovny (2013). V něm jsme skončili mezi třemi nejhoršími ze 44 zemí. Jaké finanční chyby nejčastěji pácháme? 


 • Nečteme smlouvy. Jen málo z nás si prostuduje celý dokument včetně všech dodatků, výluk či ceníků služeb.
 • Myslíme si, že nejnižší úrok je ten nejlevnější

 • Necháváme se zlákat příznivými úrokovými sazbami v reklamách.  Přitom tím nejdůležitějším, co by nás mělo zajímat, je RPSN. Zde jsou promítnuty veškeré další náklady spojené s úvěrem. 
 • Myslíme si, že pojištění „jen tak” zanikne. Opak je pravdou. Pokud přestaneme smlouvu platit, pojišťovna ji sice po čase může vypovědět, bude po nás ale požadovat neuhrazené platby. 
 • Neaktualizujeme smlouvy. U životního i neživotního pojištění je třeba pravidelně kontrolovat, zda nastavení odpovídá aktuálnímu stavu. Pokud tomu tak není, pojišťovna nám v případě pojistné události nemusí vyplatit odpovídající krytí. 
 • Jsme přesvědčeni, že úrazové pojištění kryje všechna rizika. Invalidita, smrt nebo pracovní neschopnost v důsledku nemoci jsou přitom události, které se stávají častěji než úrazy a zároveň velmi výrazně zasáhnou rodinný rozpočet. 
 • Při investování se řídíme podle médií. Necháme se snadno ovlivnit informacemi, které nejsou relevantní, místo toho, abychom používali zdravý rozum.
 Chyb, které Češi páchají, je celá řada a toto rozhodně není kompletní výčet.
 Jak jim předcházet? Smysl vidíme ve finančním vzdělávání.
Proto...
Během 5 let 
jsme na 11 školách 
vzdělali 800 studentů! 

Nebuďte ovce a přemýšlejte o svých penězích!

úterý 4. července 2017

Refinancováním ušetříte na dovolenouA jaká je vaše vysněná dovolená?
Platíte si hypotéku?
Chtěli byste mít nižší splátky?
Chcete ušetřit desítky tisíc za rok?
  
Více než 100 tisícům klientů končí v letošním roce fixace hypotečního úvěru. Co to pro ně znamená? Mají možnost refinancovat svou hypotéku, snížit si úrokovou sazbu a na splátce tak ušetřit stovky až tisíce korun. 
Patříte mezi ně i vy?
 

 Úrokové sazby se dnes nacházejí na historických minimech a ani v letošním roce ekonomové neočekávají jejich výrazný nárůst. Profitovat z toho mohou klienti, kteří si sjednávali hypotéku v dřívějších letech a končí jim tříletá či pětiletá fixace.  

 Jak v případě refinancování postupovat? Zhruba dva až tři měsíce před koncem fixace je vhodné obrátit se na finančního poradce, který pro vás porovná nabídky různých bank. Vaše banka vám před koncem fixace písemně sdělí navrhovanou úrokovou sazbu pro další období. Pokud vám nabídka vaší banky nevyhovuje, finanční poradce vám pomůže s refinancováním. Postup je obdobný jako při žádosti o nový hypoteční úvěr. Vyřízení většinou proběhne rychle a bez problémů.
 
 V rámci refinancování je také možné požádat o navýšení úvěru, pokud nám původní půjčená částka na stavbu či rekonstrukci nestačí. Podmínkou navýšení hypotéky je samozřejmě doložení adekvátních příjmů.
  Pokud neuvažujete o refinancování, máte možnost v období, kdy končí fixace, provádět změny vašeho hypotečního úvěru. Můžete například bez jakýchkoli sankcí doplatit část úvěru nebo lze změnit dobu fixace.

 Refinancovat lze ale i jiné produkty, například úvěry ze stavebního spoření. Často se setkáváme s klienty, kteří mají překlenovací úvěr ze stavebního spoření na vysokou částku. Na úrocích pak přeplácejí horentní sumy. Pokud refinancují překlenovací úvěr ze stavebního spoření hypotékou, mohou ušetřit statisíce. Je však třeba mít na paměti, že za předčasné splacení překlenovacího úvěru může stavební spořitelna požadovat sankční poplatky. I v tomto případě je proto vhodné obrátit se na finančního poradce, který se v problematice orientuje a najde pro vás to nejlepší řešení, jak ušetřit.

Rádi vám poradíme: "Jak na to?!"
 

Jak se nezbláznit na mateřské

...aby radost nebyla jen na fotce
Plánujete rodinu?
Říkáte si: "Jak to finančně zvládneme?"
Chcete si užít své dítě?

 Příchod miminka patří k nejkrásnějším obdobím v životě. Abychom si mohli bez starostí užívat, vidět, jak náš potomek roste, je dobré se na toto období finančně připravit. 
 Sestavili jsme pro vás sedmero užitečných zásad, jak finančně přežít mateřskou a rodičovskou dovolenou a nezbláznit se.


 1.  Mějte své finance pod kontrolou. Pravidelně si dělejte měsíční finanční bilanci. Budete tak mít dokonalý přehled o příjmech a výdajích rodiny. Spočítejte si také, o kolik se sníží příjem rodiny po nástupu na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou.
 2.  Začněte si včas tvořit finanční rezervu. S miminkem se pojí nemalé výdaje. Na ně by rodina měla být připravena. Konkrétnější čísla naleznete v jiném článku našeho blogu.
 3.  Aktualizujte si pojistné smlouvy. Neplaťte zbytečně za rizika, která nepotřebujete. Například pro ženu na mateřské je zbytečné platit si pojištění pracovní neschopnosti. Pojišťovna by stejně neplnila.
 4.  Nastavte si správně hypotéku. Pokud plánujete hypoteční úvěr nebo se vám blíží fixace u stávajícího úvěru, nastavte si co nejnižší měsíční splátku. Budete tak schopni splácet, i když se příjem rodiny sníží.
 5. Nezapomeňte na zajištění živitele rodiny. Ten by měl být pojištěn pro případ smrti na částku ve výši 2-3 násobku ročního příjmu. K tomu je potřeba připočítat nesplacené závazky. Důležité je také pojištění pracovní neschopnosti a invalidity, které vás ochrání v případě dlouhodobého výpadku příjmů.
 6. Utrácejte s rozmyslem. Nepodléhejte reklamám. Nenakupujte pro dítě hlouposti a zbytečnosti.
 7. Nezadlužujte se. Nevycházíte s příjmem? Raději omezte nepotřebné výdaje . Kreditní karty, kontokorenty a spotřebitelské úvěry jsou cestou do pekel.
Věříme, že naše sedmero  vám pomůže udělat si přehled v rodinných financích. Pokud se budete řídit našimi zásadami, nemusíte si s financemi lámat hlavu a můžete se plně věnovat příjemnějším povinnostem. Když budete potřebovat radu, poradit, obraťte se na nás. Rádi jsme vám k dispozici!