pondělí 10. července 2017

Jak a kdy si nechat proplatit cestu k lékaři


Už se vám někdy stalo, že jste jeli k doktorovi např. přes půl republiky a cestu jste si hradili sami?
Nebo vás musel k lékaři někdo přivést či od lékaře odvést?
Víte o tom, že můžete žádat náhradu cestovních nákladů od zdravotních pojišťoven?

Jak na to…


Pokud se rozhodnete využít, místo přepravy sanitkou, dopravu soukromým vozidlem, máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo musí řídit někdo jiný. Váš zdravotní stav to neumožňuje. A váš ošetřující lékař musí dopravu předem schválit.

Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena i doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

A jak to funguje? 

Lékař musí vyplnit Příkaz ke zdravotnímu transportu. Pokud se jedná o přepravu ke specialistovi, příkaz na cestu tam vyplňuje „odesílající“ lékař. Na cestu zpět pak specialista, který zdravotní péči poskytl.

Přeprava do nebo ze zdravotnického zařízení apod. může být hrazena jen v případě, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu.


Nebojte se svého lékaře zeptat a požádejte ho i vyplnění příslušného formuláře.

Žádné komentáře:

Okomentovat