úterý 12. září 2017

Proč je invalidita skutečný problém pro vaši rodinu?

Víte, že riziko invalidity je v produktivním věku vyšší než riziko úmrtí?

Proč vůbec nestačí mít pojištěnou úrazovou invaliditu?

Kolik dostanete od státu?


V České republice žije přes 433 tisíc invalidních důchodců a každý rok jich přibývá více než 20 tisíc. Invalidita je stav, kdy v důsledku nemoci nebo úrazu poklesne dlouhodobě (na déle než rok a nikoli nutně trvale) pracovní schopnost nejméně o 35%. Stane-li se člověk invalidním, jeho příjmy rapidně poklesnou, zatímco životní náklady se často významně zvýší.

Připravili jsme pro vás přehled všeho, co by vás o invaliditě mělo zajímat.
Česká správa sociálního zabezpečení rozlišuje tři stupně invalidity.

První stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti minimálně o 35%. Většina lidí v 1. stupni invalidity obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se tak stává jejich jediným zdrojem příjmu a jejich čistý příjem znatelně klesne. Nejčastější příčinou přiznání invalidity prvního stupně jsou nemoci svalové a kosterní soustavy (40%). Celá polovina nově přiznaných invalidních důchodů je 1. stupně. Pokles příjmu je značný, například pokud měl klient hrubý příjem 20 tisíc, má nárok na invalidní důchod ve výši 5200 Kč.

Druhý stupeň invalidity obnáší pokles pracovní schopnosti o 50%.  S takovýmto omezením se již práce hledá velice obtížně, přesto invalidní důchod je stále velmi nízký. Při hrubém příjmu 20 tisíc je vypláceno pouhých 6 600 Kč. Invalidních důchodů 2. stupně se přiznává nejméně, a to 16%.

Při třetím stupni invalidity klesá pracovní schopnost o 70%. Skrývat se za tím může třeba úplná ztráta zraku nebo zhoubný nádor vyžadující 12 až 18 měsíců léčení. Nejčastější příčinou přiznání tohoto důchodu jsou karcinomy (37%). Takto handicapovaný člověk nalezne práci jen výjimečně, bývá proto odkázán jen na invalidní důchod. Při hrubém příjmu 20 tisíc dostane důchod ve výši 10 700 Kč. Přitom je často potřeba zaplatit různé kompenzační pomůcky, léky nebo úpravy bytu. Kde na to ale z invalidního důchodu vzít?
Zdroj: aktuální Statistická ročenka ČSSZ za rok 2014, vydaná 2015

Dorovnat ztrátu příjmu pomůže správně nastavené pojištění. Co je potřeba si ale pohlídat?

  • Pojištění by mělo zahrnovat všechny stupně invalidity. 
  • Pojistná částka by měla být dostatečně vysoká vzhledem k příjmu, věku a zaměstnání klienta. 
  • Věděli jste, že 96% nově přiznaných invalidních důchodů je v důsledku nemoci? Proto vůbec nestačí mít pojištěnou invaliditu v důsledku úrazu. Důležité je, aby byla připojištěna i nemoc!!!
  • Jaké jsou tzv. "čekací doby" a výluky u pojištění?
  • Jak je to s nemocemi a s úrazy vzniklými před pojištěním?
  • Jakou formou vám pojišťovna vyplatí peníze? Jednorázově či formou penze - co když dojde k přechodnému snížení stupně invalidity?
  • Kolik dostanete od státu, jste-li OSVČ/podnikatel?
Invalidita je pro rodinný rozpočet skutečný problém. Pokud si však správně nastavíte pojištění, můžete v klidu spát. Nevíte, jak na to? Poraďte se s odborníky na finance!

Žádné komentáře:

Okomentovat