pátek 30. června 2017

Ušetřete na povinném ručení


Chcete ušetřit na povinném ručení?
Zdá se vám, že platíte hodně?
Myslíte si, že nejlevnější znamená nejlepší?

 Pojištění vozidel patří mezi jedno z nejzákladnějších pojištění a ze zákona by ho měl mít každý majitel automobilu.
 
 Nejčastěji používaným pojmem je povinné ručení. Povinné ručení je v naší republice povinné zákonem pro všechny, kteří chtějí používat automobil na pozemních komunikacích.

 Co všechno vlastně pojištění vozidel zahrnuje? Z povinného ručení se hradí škody způsobené při dopravní nehodě.

 Pojišťovny při kalkulaci ceny povinného ručení vycházejí z několika parametrů. 
Především se zaměřují na věk provozovatele vozidla, jeho bydliště, škodní či bezeškodní průběh předchozích pojištění a dále pak na vozidlo jako takové, kde většinou rozhoduje zdvihový objem motoru či jeho výkon, celková hmotnost, kategorie vozidla a jeho využití v provozu. 

 O ceně dále rozhodují limity plnění pojišťovny za škody. Zákon stanovuje nejnižší možnou hranici u škod na zdraví nebo usmrcení 35mil. Kč  včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou ze zdravotního pojištění a 35mil na škody majetkové, zejména zničením, poškozením nebo ztrátou věci a za ušlý zisk. Tento limit je ovšem na jednu pojistnou událost, nikoliv pro každého poškozeného. Pojišťovny nabízí možnost sjednání vyšších limitů plnění při škodách, toho využívá stále více klientů pojišťoven. Pokud by totiž škoda přesáhla tyto limity, tak rozdíl je povinen uhradit ten, který škodu způsobil. Některé pojišťovny jdou tak daleko, že při sjednání toho nejnižšího limitu plnění smluvně zavazují klienta ke spoluúčasti na škodách způsobených v zahraničí, tedy pokud bude škoda způsobená v zahraničí, tak ten, kdo škodu způsobil, musí zaplatit část peněz ze svého, ač je proti těmto škodám pojištěn. Při sjednání takového pojištění je velmi důležité seznámit se s pojistnými podmínkami.  

 Pojišťovny umožňují k povinnému ručení sjednat celou řadu různých připojištění. Tím nejvyužívanějším je pojištění čelního skla či všech skel vozidla proti poškození, dále můžeme využít úrazového pojištění řidiče či přepravovaných osob, pojištění zavazadel proti ztrátě nebo zničení a další. Zajímavou variantou je i možnost pojištění přírodních rizik, která mohou na vozidle napáchat škody. Základem bývá pojištění proti pádu stromů a jiných předmětů na vozidlo, poškození od krup, některé pojišťovny hradí v rámci tohoto připojištění i za škody způsobené střetem vozidla se zvířetem nebo zvěří.

 Často opomíjeným pojištěním v rámci povinného ručení jsou asistenční služby, kdy pojišťovna hradí, do předem stanovené výše, výdaje na odtah vozidla nebo jeho opravu, případně na zapůjčení vozidla náhradního či ubytování po dobu opravy, a to nejen při nehodě, ale i při poruše. Vše opět záleží na pojistných podmínkách.
Pokud si přejete ušetřit na povinném ručení, tak se na nás obraťte. Rádi vám poradíme.
Žádné komentáře:

Okomentovat